کنترل از راه دور

RemotelyAnywhere

RemotelyAnywhere

(بدون رای)

RemotelyAnywhere

نرم افزار ارتباط از راه دور جدید
Symantec PcAnywhere Corporate Edition

Symantec PcAnywhere Corporate Ed...

(بدون رای)

Symantec PcAnywhere Corporate ...

دسترسی ومدیریت از راه دور سیستمها
TeamViewer

TeamViewer

(5 رای)

TeamViewer

نرم افزار کنترل از راه دور سیستم
UltraVNC

UltraVNC

(1 رای)

UltraVNC

کنترل رایانه از راه دور
RealVNC Enterprise

RealVNC Enterprise

(1 رای)

RealVNC Enterprise

نرم افزار کنترل از راه دور یا ریموت دسکتاپ
NetSupport Manager

NetSupport Manager

(9 رای)

NetSupport Manager

نرم افزار دسترسی به یک کامپیوتر از راه دور و کنترل همه جانبه آن
...