����������

EarMaster Pro

EarMaster Pro

(5 رای)

EarMaster Pro

نرم افزار آموزش موسیقی از طریق شنیدار
NASA World Wind

NASA World Wind

(4 رای)

NASA World Wind

شبیه سازی ماهواره ای پدیده های جوی كره زمین
Asynx Planetarium

Asynx Planetarium

(7 رای)

Asynx Planetarium

نرم افزار نجوم و ستاره شناسی
Stellarium

Stellarium

(7 رای)

Stellarium

نرم افزار گشت و گذار در منظومه شمسی
...